10. výročí cesty z Blatné až na konec světa

10.09.2015 20:46

15. dubna 2015 si do posledního místa zaplněný velký sál Centra kultury a vzdělávání v Blatné připomněl 10. výročí naší cyklistické jízdy přes 10 západoevropských zemí po stopách poselstva krále Jiřího z Poděbrad, kterou se mnou projel kamarád František Hejtmánek z Tažovic. K cestě nás motivovala kniha A. Jiráska „Z Čech až na konec světa“ a do té doby tak trochu zapomenuté 540. výročí, kdy se družina jezdců pana Jaroslava Lva z Rožmitálu,  tehdejšího pána na Blatné, vydala na bezmála dvouletou mírovou cestu od zámku v Blatné.  Byli jsme pravděpodobně v historii první, kteří jsme s průvodními listy královny Johanky projeli Evropu, navštívili 3 partnerská města Blatné a vydávali svědectví o této historicky významné události.  Zároveň jsme si splnili životní životní sen -  poznat jako oni atmosféru svatojakubské cesty do Santiago de Compostela a mys Finisterre na pobřeží Atlantiku ve Španělsku.. Ten byl tehdy považovaný (v r. 1466) za konec světa.

Setkání proběhlo v přátelské, pohodové a uvolněné atmosféře. Ve stejné atmosféře, jakou jsme poznali při setkávání s lidmi navštívených zemí v průběhu cesty, nebo při odjezdu a zvláště při návratu v Rožmitálu pod Třemšínem a v Blatné v r. 2005.

Celý večer vynikajícím způsobem moderovala paní Ing. Bohuslava Hermanová.

Historický význam cesty hned v úvodu zdůraznil ve svém krátkém úvodním vystoupení Mgr.tuto příležitost profesionálním způsobem na DVD zpracuje Mgr. Josef Šindelář z Blatné a namluví jeho manželka Miluše (viz příloha v úvodu webových stránek).

Po promítnutí DVD následovala nonstop projekce fotografií z cesty, probíhala uvolněná diskuze, vyprávění nejzajímavějších zážitků, Pohodu večera završil František Hejtmánek hrou na foukací harmoniku, která ho provází na všech cestách. K mému zpěvu několika lidových písní se postupně přidal celý sál.

Závěrem musím poděkovat všem, kteří se rozhodli strávit večer s námi. Potěšila nás účast tehdejšího starosty MěÚ Blatná Ing. Jiřího Mikeše, místostarosty a patrona naší cesty Josefa Hospergra. Zvlášť srdečně musíme poděkovat zástupcům města Rožmitálu pod Třemšínem. Nejen za jejich účast, ale i za velice hodnotné pamětní dary, které jsme od nich k tomuto výročí obdrželi.

Poděkování také patří pracovníkům CKV Blatná M.Sikorové a V. Bryndovi. Ten přivedl velice kvalitní hudební a vokální skupinu, který vyplnila začátek i konec programu.

Z MěÚ Blatná si bohužel nikdo se současných zastupitelů cestu do Centra kultury cestu nenašel. Význam 550.let výročí od původní jízdy, resp. 10 let od naší jízdy je neoslovil a nenašli důvod jejich využití  k propagaci města a navázat tak na našich více  než 120 přednášek po celé ČR,  na moje časté rozhovory v celoplošném i regionálním vysílání ČRo, v  televizi a v tisku, ani  na 5 tis. mojí knihy o této cestě.  Ta je v současné době, až na několik posledních výtisků, vyprodaná. Zklamání to pro nás určitě bylo. Nebylo zase takové, aby mne,  jako velkého patriota, od další propagace města Blatná jakkoliv a kdekoliv, odradilo.

—————

Zpět