Aktuální nabídka přednášek

04.03.2014 19:31

1. Z Čech až na konec světa - Svatojakubskou cestou na mys Finisterre

Pojednává o cestě po stopách mírového poselstva krále Jiřího z Poděbrad po zemích západní Evropy v r. 1465 až na tehdy uznávaný konec světa – na mys Finisterre. Posluchačům přiblížím atmosféru Svatojakubské poutní cesty ke hrobu svatého Jakuba ve španělském městě Santiago de Compostela. Se svým kolegou Hejtmánkem jsme navštívili 10 západoevropských zemí až do Španělska a Portugalska. Trasu 6.087 km jsme projeli na kolech za 68 dní. O cestě jsem vydal knihu stejného názvu.

 

2. Na kole napříč Amerikou po Route 66

Trasu z Los Angeles do Chicaga po nejslavnější americké „Matce cest“ - ROUTE 66, jsem absolvoval s kolegou Janem Hájkem z Plzně. Cestu jsme si věnovali jako dárek k životnímu výročí stejného čísla jako silnice. Projeli jsme 8 států Unie, 3 časová pásma, pouště a polopouště, náhorní plošiny, několik indiánských území a velkoměsta. Trasa byla dlouhá 4.135 km. Mezi nejkrásnější zážitky, o nichž v přednášce také nejraději hovořím, byla setkání s našimi krajiny v závěru cesty ve státech Missourrri a Illinois. I o tomto putování jsem vydal stejnojmennou knihu.

 

3. Panevropskou cyklotrasou Praha - Paříž

V r. 2008 byla v Norimberku slavnostně otevřena nová Panevropská cyklotrasa. Na trase Praha – Plzeň – Norimberk- Štrasburk – Paříž symbolicky připomíná bývalou obchodní Zlatou stezku mezi Čechami a Bavorskem a také korunovační cestu krále Karla IV., nazvanou Via Carolina. Trasa má značení vlastním logem a ve své podstatě tvoří krásnou cyklistickou alternativu dálnice Praha – Paříž. Projíždí přes mnoho zajímavých přírodních historických a kulturních oblastí a co je nejdůležitější, vede po klidných cyklostezkách v převážné části mimo dopravní ruch. Trasu z Prahy do Paříže jsem jel tentokrát sám, když několik dní předem mnou jí projel opačným směrem jiný známý cyklista Jan Bednář. Teprve později jí s velkou mediální podporou projeli dva redaktoři deníku BLESK v domnění, že jedou jako první.

 

4. Po stopách bývalé železné opony od Baltu k Jadranu

V r. 2009 uplynulo 20 let od pádu Berlínské zdi a následně od pádu železné opony. Cestou jsme chtěli toto výročí svou jízdou připomenout národu fakt, že železná opona existovala. Mladí o ní toho mnoho nevědí. Volnost cestování na dovolenou, za prací a za studiem považují už za samozřejmost. A mnozí starší postupně zapomínají, mnozí jsou dokonce   rádi, když se o ní nemluví. Jel jsem opět s Františkem Hejtmánkem a od německého přístavního lázeňského města Travemunde až k italskému přístavu v Terstu jsme si užívali volnou nerušenou jízdu po obou stranách hranic bývalé NDR a NSR, Československa, NSR, Rakouska, Slovenska, Maďarska, Slovinska a Itálie.
 

5. Švédsko očima diplomata a cestovatele

Moje poznatky ze Švédska obohatí svými zkušenostmi RNDr. Jan Kára, který jako velvyslanec ČR ve Švédsku (2007 – 2011) měl možnost poznat všechny aspekty života ve Švédsku. Od královského paláce až po rozlehlé kouty švédské Arktidy. Spolu jsme v r. 2009 absolvovali kultovní cyklistický maratón Vatternrundan – 300 km kolem druhého největšího jezera ve Švédsku. 

 

6. Sicílie a jižní Itálie

Cestou na Sicílii se zastavíme na Vesuvu a v Pompejích. Přes Messinskou úžinu navštívíme ostrov Vulcano, nejznámější vulkanický ostrov Liparských ostrovů. Posluchače seznámím s jarní rozkvetlou přírodou a bohatými historickými památkami největšího středozemního ostrova, jehož dominantu tvoří zasněžený a dýmající kužel 3.300 m vysoké Etny, největší činné sopky na evropském kontinentě. Navštívíme města Taorminu, Syrakusy, Agrigento, Noto a další. Poznáme vnitrozemí ostrova, kde subtropické podnebí umožňuje v údolích intenzivní zemědělství – pěstování citrusů, vinné révy, oliv, mandlovníků, pistácií. Na zpáteční cesty si připomeneme nejzajímavější turistické cíle v Římě a Vatikánu. Přednáška bude doplněna, stejně jako všechny ostatní, promítáním nejzajímavějších fotografií.   


7. Blatná a okolí

Dá se očekávat, a je to skutečně tak, že mám bezezbytku proježděné Blatensko a jeho okolí. Na besedách se často setkávám s neuvěřitelnou neznalostí nejbliššího okolí. Rád vám představím řadu krásných míst v blízkém i vzdálenějším okolí. 
 

8. Letem světem

Přednáška je rekapitulací ostatních cest po Evropě – Korsika, Itálie, Holandsko, Švédsko, Alpy.
 

—————

Zpět