Co vás zajímá

23.12.2011 17:35

Po návratu z cesty po Evropě v r. 2005 jsem ke svému překvapení a nečekaně dostával pozvánky k uskutečnění přednášek a besed o této cestě. Přicházely z okolí i ze vzdálenějších míst, z menších obcí i z renomovaných míst ve větších městech. Do těchto míst jsem byl opakovaně zván na povídání o dalších svých cestách, z čehož mám velmi dobrý pocit a těší mne to. Získal jsem nové přátele také proto, že není nic ojedinělého, když jsem byl do některých obci či měst pozván opakovaně s různými tématy už i čtyřikrát /Západočeské muzeum Plzeň, Prácheňské muzeum Písek, Šmidingerova knihovna Strakonice, Muzeum a galerie Vodňany atd./

V současné době mohu nabídnout tyto přednášky:

Z Čech až na konec světa s podtitulkem Svatojakubskou cestou na mys Finisterre

Na kole napříč Amerikou po ROUTE 66

Panevropská cyklotrasa Praha – Paříž

Po stopách bývalé železné opony aneb Od Baltu k Jadranu

Letem světem

Blatensko a okolí

—————

Zpět