V nejbližší době připravuji k vydání novou knihu

23.11.2010 10:15

Jde o cestopis o cestě napříč Amerikou. Kromě obvyklého popisu trasy vyzdvihuji nezapomenutelná setkání s krajany v USA obdiv k jejich vlastenectví, úctě k rodné vlasti, jazyku, tradicím a folklóru, a v neposlední řadě ke stále aktivní společenské, kulturní a tělovýchovné činnosti v sokolských župách. Kniha bude vydána nejpozději v dubnu 2011.

O jejím vydání a distribuci vás budu informovat na těchto webových stránkách a v časopisu CYKLOTURISTIKA. Předpokládané cena opět max. 199,- Kč

Část výtěžku z prodeje knih věnuji na dobročinné a charitativní účely, na podporu vzdělání dětí  v rozvojových zemích v rámci „Adopce na dálku“ a na finanční podporu léčení dětské onkologie.

—————

Zpět