Křest knihy „Na kole napříč Amerikou – 29 dnů po ROUTE 66“

10.04.2011 08:57

V pátek 8. dubna 2010 byla za v Městské  v Blatné pokřtěna moje nová kniha „Na kole napříč Amerikou – 29 dnů po ROUTE 66“.  V rámci programu přednesli slavnostní projevy pozvaní hosté. Odborné hodnocení provedl svým typickým, v Blatné již uznávaným, pro mne velice lichotivým způsobem, bývalý náročný středoškolský profesor češtiny a dějepisu, autor mnoha významných regionálních publikací a studií, pan Jiří Sekera.

Ze Stockholmu na křest přijel RNDr. Jan Kára, můj kamarád, blatenský rodák a současný velvyslanec České republiky ve Švédsku. Naše přátelství vzniklo zcela náhodně asi před deseti lety při jedné z cyklistických akcí.  Láska k cyklistice,  k cestování a poznávání naše vztahy stále upevňuje. Na př. r. 2005 přijel do Blatné, aby nás odtud doprovázel na kole v prvních kilometrech přes Rožmitál až do Plzně při cestě nazvané „Z Čech až na konec světa“.  Jedinečným způsobem přispěl k úspěšnému projetí americké „Matky cest“. Byl s námi v prvních dnech a kilometrech v Los Angeles a v Kalifornii.

Významných hostem byl starosta města pan Mgr. Bohumil Navrátil. Velkým zadostiučiněním pro mne bylo uznání, že expedice, publikační a přednášková činnost přispívají  k propagaci Blatné, regionu a celé České republiky. Ostatně město Blatná se na nich vždy aktivně ve všech směrech podílelo i podílí.

Na křtu knihy nemohl chybět můj spolujezdec Honza Hájek. Přijel z Plzně. Jak jinak, než na dopravním prostředku jemu nebližším, na kole.

 Velmi milým a nečekaným hostem byla místostarostka obce Včelná paní Mandžuková. Do Včelné jsem zván na přednášky. Do zdejšího kulturního zařízení a přátelského prostředí se vždy rád vracím.

Dalším milým, ale očekávaným hostem, byla zástupkyně města Rožmitál pod Třemšínem paní Křepelková. Pracovnice a jedna z duší bohatých kulturních akcí ve městě a v nově vybudovaném Podbrdském muzeu.

Celý program řídila vedoucí knihovny paní Marie Pazderová, která se svými spolupracovnicemi s naprostou samozřejmostí neuvěřitelný kus práce. Srdečně jim děkuji.

Mírné pohoštění profesionálně zajistila manželé Žílovi a prodej knih paní Polánská.

Musím poděkovat všem, kteří  křest v nečekaně velkém množství navštívili, které nemohli prostory Městské knihovny v Blatné přijmout.  Na jedné straně musím přiznat, že tak velkou návštěvu jsem nečekal, ale na druhé straně jsem byl vděčný za vstřícnost knihovnic, jelikož při oznámení konání křtu mne jiná volba, kromě muzea, kde se již připravovala výstava, nabídnuta nebyla. Ze zkušeností, získaných při přednáškách v mnohých menších, podobných, nebo i větších obcích městech, musím s politováním konstatovat, že v Blatné nejsou prostory vybavené trvale audio a video technikou, místy pro sezení pod. Takže podobné akce se konají někdy v Domě dětí, v zasedací místnosti MěÚ, v muzeu, na zámku, nebo jako teď, v Městské knihovně.

 

—————

Zpět