Nadace partnerství – jarní a podzimní cyklojízda

21.07.2014 18:51

Jízdu organizuje Nadace partnerství ve spolupráci s krajskými úřady, s partnerskými organizecemi sousedních států -  Německa, Rakouska a Slovenska k připomenutí 25. výročí pádu Železné opony. V rámci akce bude slavnostně pokřtěna  přeshraničně značená cyklotrasa Stezka Železné opony -  Eurovelo 13.

 

První část jízdy se uskutečnila v červnu a vedla od Aše do Českých Velenic. Z časových důvodů jsem se jízdy symbolicky zúčastnil jen na trase Železná Ruda – Vyšší Brod. Nadchla mne úžasná atmosféra v kolektivu asi 23 cyklistů z různých částí republiky, vynikající organizace hlavního organizátora Dana Mourka. Za nejpříjemnější překvapení považuji dokonalé značení trasy, mnoho dostupných informací, informačních tabulí  a odkazů na nejzajímavější místa. Tuto zásadní změnu mohu posoudit z vlastní zkušenosti. V r. 2009. tehdy jako připomínku 20. výročí pádu Železné opony, jsme se svým kolegou Františkem Hejtmánkem, projeli 2.500 km po trase bývalé Železné opony od Baltu v Německu až do Terstu v Itálii. Značení trasy bylo nedokonalé (snadno přehlédnutelné žluto-oranžové turistické značky), informační zdroje minimální.  Takže jsem většinou improvizovali, zkoušeli signálky. I od nich jsme v mnoha případech museli ustoupit. Pro jízdu s plnou zátěží byly nevhodné. Buď kvůli náročnosti terénu, nebo byly neudržované a značně zdevastované těžkou technikou těžebních společností. O cestě jsem napsal několik článků a měl jsem i několik přednášek, ale cestu jsem nemohl pro běžnou cykloturistiku tehdy doporučit. Celkem mne zklamalo, že náš původní záměr, realizovaný v roce 20. výročí, který měl připomenout smutné období železné opony, nenašel očekávanou odezvu ve sdělovacích prostředcích ani u státních a politických institucí. A zapomínat by se nemělo. Příjemně  mne překvapila ohromná změna, která díky Nadaci partnerství, ve spolupráci se zahraničními partnery během pěti let, nastala. Nadchla mne zároveň skutečnost, že myšlenka cyklojízdy, vzbudila letos zájem a podporu příhraničních krajských a okresních měst i obcí. Získal jsem mnoho nových poznatků.

Z toho důvodu se 21. – 23. září velmi rád zúčastním i druhé části s mezinárodní účastí z Bratislavy do Slavonic a slavnostního podpisu česko-rakouské spolupráce ve Slavonicích

Více informací najdete na www.nadacepartnerstvi.cz nebo na www.greenway.cz

 

Nesplněný cíl

 

S politováním však musím konstatovat, že mi letos nevyšel můj  původní a hlavní záměr -   projetí další části cyklotrasy Železné opony a to z Maďarska k Černému moři v Bulharsku.  Itinerář trasy je vynikajícím způsobem popsaný v brožuře  Michaela Cramera  „Iron Curtain Trail 3.“

Onemocněl mi kamarád, jiného spolujezdce jsem nesehnal a sám na trasu cca 1.800 km jsem se vydat nechtěl. Myšlenku tuto trasu poznat mne stále neopouští, ale odkládat jí o dalších 5 let si už  vzhledem ke svému věku dovolit nemohu, takže snad příští rok…..

I za cenu, že pojedu nakonec sám.

 

Podaří se mi vydat další knihu?

 Neopouští mne myšlenka vydat knihu k připomenutí existence bývalé železné opony a k zachycení osobních zážitků po její trase od Baltu k Jadranu. Kromě toho jsem získal významná fakta a ověřené dokumenty o dění na naší západní hranici cca od r. 1950 do r. 1989. které by byly součástí této knihy.

 Cestou vlastního vydávání a distribuce už nepůjdu, ačkoliv se mi u předcházejích cestopisů  „Z Čech až na konec světa – Svatojakubskou cestou na mys Finisterre“ a „Na kole napříč Amerikou – 29 dnů na ROUTE 66“ osvědčilo. Nemám čas ani tolik elánu a energie.

Prostě léta běží.

Najdu někoho, koho můj záměr osloví a bude se jakýmkoliv způsobem na vydání distribuci tohoto dokumentu podílet?

—————

Zpět