PODĚKOVÁNÍ

20.12.2011 07:41

 

Přestože jsem se prozatím z mnoha důvodů, především zdravotních, nemohl plně věnovat distribuci cestopisných knih „Z Čech až na konec světa s podtitulkem Svatojakubskou cestou na mys Finisterre“ a „Napříč Amerikou – Na kole po ROUTE 66,“ chci cestou poděkovat všem, kteří si je při různých příležitostech, přednáškách a náhodných setkáních zakoupili.

Těší mne příznivé recenze, ale hlavně mám největší radost z toho, že se mi tak daří postupně realizovat svůj záměr  -  podporu vzdělání dětí z rozvojových zemí formou adopce na dálku a přispět na léčbu dětí s onkologickým onemocněním.

V Indii máme adoptovanou studentku střední školy jménem Shaini  K.S. Vlastními rodinnými financemi a částí výtěžku z prodeje dalších knih, její studium podpoříme ještě další 4 roky, aby si splnila svůj cíl - studium na vysoké škole.

Příspěvek dětem, postižených onkologickými nemocemi budu realizovat prostřednictvím Nadace KRTEK – CYKLISTÉ DĚTEM. Ještě v prosinci 2011 odešlu po dohodě s organizátory Nadace jako dar  á 20 ks knihy Z Čech až na konec světa – Svatojakubskou cestou na mys Finisterre,  Na kole napříč Amerikou - 29 dnů na ROUTE 66 a Na kole do Evropského parlamentu. Základní hodnota příspěvku je 10tis. Kč. Předpokládá se, že finanční výtěžek bude reálně ještě vyšší po plánovaných dražbách ve prospěch Nadace KRTEK. Protože očekávám, že prodej knih bude úspěšně pokračovat, příspěvek v přibližně ve stejné výši jsem dohodl s Nadací Krtek i na r. 2013.

Můj záměr vychází z toho, že v průběhu všech cest jsme se svými spolujezdci potkávali mnoho neznámých lidi, kteří nám cestu usnadňovali, nezištně pomáhali a jakýkoliv náznak finančního vyrovnání odmítali. Symbolicky tím chci jejich pomoc ocenit, stejně tak jako podporu sponzorů, kteří se na vydání mých cestopisných knih podíleli.  

Na závěr tedy ještě jednou srdečné poděkování těm, kteří si knihy již zakoupili i těm, co si je koupí. 

—————

Zpět