Ukončení cyklistické sezóny

11.09.2014 19:11

1) V Sedlici pořádá MěÚ Sedlice s obvyklým programem v sobotu 4. října 2014.

2) V Buzicích ještě není termín stanoven, doplním dodatečně.  

—————

Zpět