Uznání ortopedickému oddělení nemocnice v Písku

04.02.2011 18:34

Během roku jsem byl po svém úrazu celkem třikrát na ortopedickém oddělení nemocnice v Písku.

Poznal jsem dokonale náročnou práci lékařů, sester a ostatního personálu tohoto oddělení.

V prostředí plném lidskosti a pochopení útrap pacientů, v prostředí klidného, zaběhlého denního režimu, bez náznaku chaosu, ani v těch v nejvypjatějších situacích, nebyly pro mne dny strávené v nemocnici stresující. Naopak stále více ve mně posilovaly důvěru, klid a víru na zlepšení zdravotního stavu. Kolem mne se během pobytu vystřídalo mnoho pacientů a myslím si, že v převážné většině budou se mnou souhlasit. Samozřejmě se najdou i jiní, kteří mají výhrady vždycky, ke všemu a všude.

V současné době je nejvíce probíraným tématem akce lékařů Děkujeme, odcházíme. Co mne velice potěšilo, byl fakt, že o této akci nepadlo ani jediné slovo, že jsem nepotkal ani jednoho lékaře, zapojeného do této, pro mne nepřijatelným způsobem vedené akce.

Považuji za svou povinnost za všechno upřímně poděkovat celému kolektivu ortopedického oddělení nemocnice v Písku, vedeným primářem panem MUDr. Šimečkem. Popřát všem zdraví, úspěchy, trpělivost a co nejvíce spokojených pacientů.

Děkuji. 

—————

Zpět