Přednášky a besedy

23.12.2011 17:27

Po stopách bývalé železné opony aneb Od Baltu k Jadranu

V r. 2009 uplynulo 20 let od pádu Berlínské zdi a následně od pádu železné opony. Cestou jsme chtěli toto výročí svou jízdou připomenout národu fakt, že železná opona existovala. Mladí o ní toho mnoho nevědí. Volnost cestování na dovolenou, za prací a za studiem považují už za...

—————

23.12.2011 17:26

Letem světem

Přednáška je rekapitulací ostatních cest po Evropě – Korsika, Itálie, Holandsko, Švédsko, Alpy.

—————

23.12.2011 17:01

Blatensko a okolí

Dá se očekávat, a je to skutečně tak, že mám bezezbytku proježděné Blatensko a jeho okolí. Na besedách se často setkávám s neuvěřitelnou neznalostí nejbliššího okolí. Rád vám představím řadu krásných míst v blízkém i vzdálenějším okolí. 

—————