Od Baltu k Jadranu

Od Baltu k Jadranu

PŘEDVÁNOČNÍ NOVINKA:  OD BALTU K JADRANU  po trase bývalé železné opony

Knihu vydal Martin Leschinger – nakladatelství FLÉTNA v listopadu 2018. Je předána do distribuční sítě za 295,- Kč a je také možné si ji objednat za zvýhodněnou cenu přímo na mojí adrese, nebo zakoupit při mých cestovatelských přednáškách. Pro knihovny garantuji podmínky, které odpovídají nabídkám distributorů.

Ukázka z knihy - 1

Ukázka z knihy - 2

Reportáž Strakonické televize o knize od Baltu k Jadranu - zač. 10.08 min.