Přednášky a besedy s promítáním fotografií

 

Po návratu z cesty po Evropě v r. 2005 jsem ke svému překvapení a nečekaně dostával pozvánky k uskutečnění přednášek a besed o této cestě. Přicházely z okolí i ze vzdálenějších míst, z menších obcí i z renomovaných míst ve větších městech. Do těchto míst jsem byl opakovaně zván na povídání o dalších svých cestách, z čehož mám velmi dobrý pocit a těší mne to. Získal jsem nové přátele také proto, že není nic ojedinělého, když jsem byl do některých obci či měst pozván opakovaně s různými tématy už i čtyřikrát /Západočeské muzeum Plzeň, Prácheňské muzeum Písek, Šmidingerova knihovna Strakonice, Muzeum a galerie Vodňany atd./

V současné době mohu nabídnout tyto přednášky:

Z Čech až na konec světa s podtitulkem Svatojakubskou cestou na mys Finisterre

Pojednává o cestě po stopách mírového poselstva krále Jiřího z Poděbrad po zemích západní Evropy v r. 1465 až na tehdy uznávaný konec světa – na mys Finisterre. Posluchačům přiblížím atmosféru Svatojakubské poutní cesty ke hrobu svatého Jakuba ve španělském městě Santiago de Compostela. Se svým kolegou Hejtmánkem jsme navštívili 10 západoevropských zemí až do Španělska a Portugalska. Trasu 6.087 km jsme projeli na kolech za 68 dní.

O cestě jsem vydal knihu stejného názvu. V současné době je vyprodaná. V I. čtvrtletí 2011 vyjde její druhé, upravené vydání.

Na kole napříč Amerikou po ROUTE 66

Trasu z Los Angeles do Chicaga po nejslavnější americké „Matce cest“ - ROUTE 66, jsem absolvoval s kolegou Janem Hájkem z Plzně. Cestu jsme si věnovali jako dárek k životnímu výročí stejného čísla jako silnice. Projeli jsme 8 států Unie, 3 časová pásma, pouště a polopouště, náhorní plošiny, několik indiánských území a velkoměsta. Trasa byla dlouhá 4.135 km.

Mezi nejkrásnější zážitky, o nichž v přednášce také nejraději hovořím, byla setkání s našimi krajiny v závěru cesty ve státech Missourrri a Illinois

Panevropská cyklotrasa Praha – Paříž

V r. 2008 byla v Norimberku slavnostně otevřena nová Panevropská cyklotrasa. Na trase Praha – Plzeň – Norimberk- Štrasburk – Paříž symbolicky připomíná bývalou obchodní Zlatou stezku mezi Čechami a Bavorskem a také korunovační cestu krále Karla IV., nazvanou Via Carolina. Trasa má značení vlastním logem a ve své podstatě tvoří krásnou cyklistickou alternativu dálnice Praha – Paříž. Projíždí přes mnoho zajímavých přírodních historických a kulturních oblastí a co je nejdůležitější, vede po klidných cyklostezkách v převážné části mimo dopravní ruch.

Trasu z Prahy do Paříže jsem jel tentokrát sám, když několik dní předem mnou jí projel opačným směrem jiný známý cyklista Jan Bednář. Teprve později jí s velkou mediální podporou projeli dva redaktoři deníku BLESK v domnění, že jedou jako první.

Po stopách bývalé železné opony aneb Od Baltu k Jadranu

V r. 2009 uplynulo 20 let od pádu Berlínské zdi a následně od pádu železné opony. Cestou jsme chtěli toto výročí svou jízdou připomenout národu fakt, že železná opona existovala. Mladí o ní toho mnoho nevědí. Volnost cestování na dovolenou, za prací a za studiem považují už za samozřejmost. A mnozí starší postupně zapomínají, mnozí jsou dokonce   rádi, když se o ní nemluví. Jel jsem opět s Františkem Hejtmánkem a od německého přístavního lázeňského města Travemunde až k italskému přístavu v Terstu jsme si užívali volnou nerušenou jízdu po obou stranách hranic bývalé NDR a NSR, Československa, NSR, Rakouska, Slovenska, Maďarska, Slovinska a Itálie.

Letem světem

Přednáška je rekapitulací ostatních cest po Evropě – Korsika, Itálie, Holandsko, Švédsko, Alpy.