Na kole dětem – 4. ročník 2013

12.08.2013 09:32

Veřejná cyklotour s Josefem Zimovčákem

Sportovní projekt  na podporu onkologicky nemocných dětí

K pelotonu Josefa Zimovčáka jsem se připojil ve 3. etapě z Turnova do ZbraslaviPůvodně jsem chtěl nastoupit hned v Aši do 1. etapy. Od svého původního záměru jsem odstoupil, protože jsem vůbec nepředpokládal, že z důvodu velkých povodní a rozvodněných řek v severních  Čechách /Labe/na trase prvních dvou etap, se podaří jízdu vůbec v těchto místech uskutečnit. S překonáním všech nečekaných problémů se kolegové a spolujezdci Josefa Zimovčáka vyrovnali velice statečně, čímž potvrdili i vnitřní přesvědčení o prospěšnosti akci, se kterým se na cyklotour vydali. Obě první etapy projeli také díky pochopení obyvatel měst a obcí a především doprovodu příslušníků Policie ČR. Při zastávce 3. etapy v Mělníce jsem si při pohledu na zaplavené oblasti soutoku Labe s Vltavou vzpomněl na záplavy u nás v Blatné v r. 2002. Dovedl jsem se reálně vžít do těžké situace lidí, kteří s tímto živlem statečně bojovali. Bylo až k neuvěření, že i v těchto vypjatých chvílích nás na náměstí v Mělníce přivítal unavený a nevyspalý pan starosta. Našel krásná povzbudivá slova k podpoře myšlenky projektu :“Škody na majetku je jedna věc. Nechají se nějakým způsobem časem odstranit. Ale  léčba nemocných dětí je trvalým a nekonečným úkolem společnosti. Stejně tak jako podpora všech ušlechtilých myšlenek, organizovaných za tímto účelem.“

Projekt Na kole dětem se konal za finanční podpory partnerských krajů, měst, obcí a společností. Cestou i při zastávkách na jednotlivých místech to nebyla pouze záležitost finanční podpory. Setkávali jsme se srdečným přijetím shromážděných občanů, sledovali jsme doprovodné programy skupin a spolků, dětí i sportovců. Nezřídka nám přijížděli naproti a potom na kratší či delší úseky s námi pokračovaly skupiny cyklistů, členů cyklistických oddílů všech věkových kategorií, cykloturistů atd.Velkým dojmem bylo pro mne setkání a optimistický rozhovor s hercem Pavlem Novým v Příbrami. Statečně bojuje s následky svého vážného onemocnění. Na svém elektrokole doprovázel peloton na cestě do Rožmitálu pod Třemšínem.

Na předem připravené trase jsem si také bezstarostně vychutnával krásy přírody, zvelebovaná města, obce, historické a kulturní památky, nová sportoviště atd.  Po zkušenostech z návratů ze všech mých zahraničních cest jsem si znovu v klidu, navzdory všem škarohlídům, těchto krás užíval a znovu se utvrdil v tom, že u naše vlast je  nejkrásnější na světě.

Poznal jsem nové kamarády, z nichž každý je svým způsobem osobnost. Jmenovat všechny znamená vystavit se riziku, že na některé zapomenu. Přesto musím alespoň některé.Určitě na prvním místě je to Honza Bicek. Cyklista, který s částečně amputovanou nohou z důvodu onkologického onemocnění projel všechny etapy.  Dalším je otec Petra Koukala, českého badmintonisty, olympionika LOH v Pekingu a v Londýně. Sportovní veřejnosti je známo, že Petr Koukal vůlí,vytrvalostí a za nesmírné podpory rodiny i přátel překonal závažné onkologické onemocnění. Trojnásobná mistryně světa v krasojízdě Martina Štěpánková při zastávkách ve městech svým bravurním vystoupením a ukázkou krasojízdy sklízela velký obdiv. V Brně jsem se do pelotonu přidal prof. Pavel Pafko, známý lékař, který patří mezi světovou špičku v oboru hrudní a břišní chirurgie. Seznámil jsem se a navázal přátelství  s Ivanem Burkertem, autorem knihy Tajný výlet za Svatým Jakubem, která je i díky vynikajícím fotografiím, poutavě zpracovaný deník jeho cesty na vysokém kole z Hradce Králové do Santiaga de Compostela a na mys Finisterre. Dlouhými rozhovory jsme si připomínali úseky poutní cesty, kterou jsme každý jinak a jindy poznali. Vzájemně jsme se obdarovali svými cestopisnými knihami. Já mám jeho Tajný výlet, on už si jistě přečetl mojí Z Čech až na konec světa – Svatojakubskou cestou na mys Finisterre. Nebo úžasný fyzioterapeut Pavel Michálek z Veselí nad Moravou, dokumentarista Tonda Vrba z Dubníku u Velké nad Veličkou, zdatní cyklisté Karel Pražák z Mohelna, Míra Janda a můj vrstevník Rostislav Pavelka - oba z Brna, či Michal Klimeš z Ostravy. Věřím a přeji si, aby mi zdraví ještě alespoň další rok sloužilo tak, abych se ve všemi účastníky znovu potkal, když ne jinde, tak určitě na příštím ročníku CYKLOTOUR 2014.

Zcela mimořádná osobnost je Josef Zimovčák, Je nositel hlavní myšlenky projektu, neúnavný organizátor a jeho sportovní výkony na vysokém kole jsou snad na hranici lidských možností.

K úspěšnému a bezpečnému průběhu akce přispěli po celé trase příslušníci Policie ČR, jímž patří zasloužené poděkování.    

Mám dobrý pocit, že jsem letos ve společnosti těchto lidí ke zdaru akce přispěl zakoupením dresu s logem projektu. náramku, trička a jízdou na vlastní náklady na sedmi z deseti etap, což představovalo 1.055km. Původní záměr přispět ještě další finanční částkou z prodeje knih osloveným městským a obecním knihovnám na trase jízdy se bohužel nezdařil.  

 

Atmosféru projektu mi přimopínají fotografie na www.nakoledetem.cz a myšlenka, že jsem svou účastí alespoň částečně pomohl těm, kteří si sami pomoci nemohou.

Pomoci můžete kdykoliv také na účet nadace.

Přání nakonec?  Zúčastnit se dalšího ročníku jízdy v r. 2014 a setkávat s minimálně stejným pochopením se strany měst, obcí i občanů.

Fota (budou brzy doplněna):    

S hercem Pavlem Novým, Janem Bickem a Zdeňkem Šlehoferem na náměstí v Příbrami

        

S Josefem Zimovčákem a Zdeňkem Šlehoferem

        

 

 

 

 

  

 

 

—————

Zpět