Poděkování čtenářům

02.09.2013 09:28

Milí přátelé! Chci srdečně poděkovat všem, kteří jste si zakoupili moje cestopisné knihy, nebo o jejich zakoupení teprve uvažujete. Pomáháte mi ke splnění záměru, který jsem si stanovil při jejich vydání v tom, že část výtěžku z jejich prodeje věnuji na humanitární účely, na pomoc nemocným dětem a na podporu vzdělávání dětí v rozvojových zemích. Mám opravdovou radost z toho, že se mi díky vám daří záměr plnit. Potvrzuje to i jeden z hezkých dopis adoptivní studentky Sheini z Indie, jehož překlad je součástí tohoto příspěvku.  

 

Můj milovaný strýčku Františku a moje milá tetičko Marie

Byla jsem velmi šťastná, když jsem po dlouhém čase obdržela Váš dopis. Moc děkuji. Obdržela jsem od Vás brožuru, blahopřání, náramek, náhrdelník a pohledy s obrázky, ještě jednou děkuji. Děkuji také za povzbuzení, abych studovala dobře. Pochopila jsem z Vašeho dopisu, že jste nedostal můj dopis včas a proto jste nemohl na něj odpovědět. Byla jsem také opravdu šťastná, že jsem dostala Vaše povzbuzující slovo, že mě budete nadále podporovat. Myslím že sníh u vás byl dobrý, jak píšete v dopise a byla jsem ráda, že jsem  poznala něco o Vánočních oslavách.

Chtěla bych Vám napsat o našich Vánočních oslavách. Do 24. prosince všechna výzdoba byla dokončena. Bylo nakoupeno nové oblečení. Byly nakoupeny sladké koláče a pyrotechnika a celá rodina šla na bohoslužbu do kostela. Přesně o půlnoci kněz položil figurínu děťátka Ježíše do připravené kolébky. Lidé prožívali tento okamžik blahopřáním jeden druhému k Vánocům. Po cestě domů byla zapalována pyrotechnika a lidé si užívali odpočinku. Druhého dne 25.12. v 9 hodin rodiny opět jdou na mši. Oblékají si své nové obleky. Po mši lidé doma oslavují Vánoce rozkrájením dortu a přípravou dalšího jídla. Pro tuto příležitost se připravuje velká večeře, většinou nevegetariánská, na níž jsou pozváni sousedé, kolegové z práce. Také je zvykem, že rodina navštěvuje v ten den své příbuzné. Večer také bývá v kostele zábavný program, kterého se lidé účastní.

Já jsem dokončila 3. semestrální zkoušky s dobrým výsledkem. Nyní čekám na výsledky mého 4. semestru. Pokračuji v 5. semestru, který je otevřený.

Velmi jsem prožívala 4. dny  místního kempu organizovaného společností Chaifanya. Tentokrát kemp byl řízen týmem zkušených lidí z Bangalove.  Spolu s zábavným programem jsme se naučili mnoho o hodnotách životních zkušeností a zručností jak v dílnách, tak v třídních hodinách. Probíraly se témata jako samo-poznávání, moje role ve společnosti, můj podíl na rozvoji společnosti atd.  Jsem šťastna, že jsem se naučila porozumět všem těmto hodnotám.

Zasílám Vám a celé rodině k létu  mnoho pozdravů. Prosím předejte mé pozdravy manželce Marii,mé sestře Marcele a Adamovi. Zasláním sladkých polibků končím tento dopis.

Vaše adoptivní dcera Sheini S.H.

Indie

Prodej knih mi také umožnil zúčastnit se v červnu cyklojízdy „Na kole napříč republikou“ v rámci projektu Josefa Zimovčáka na léčení dětí s onkologickým onemocněním. O této jízdě najdete více na www.nakoledětem.cz a v jednom příspěvků na mých webových stránek.

K rozhodnutí věnovat se podpoře charitativních akcí mne přivedly zkušenosti z cyklistických poutí po celém světě a ohromná, samozřejmá a především  nezištná podpora neznámých lidí ve chvílích, kdy byla nejvíce potřeba. 

—————

Zpět