Za Michalem Třetinou

25.10.2015 20:28

Dne 1. září 2015 po přímém střetu s protijedoucím osobním automobilem tragicky zahynul cestovatel, autor článků a knih o alpských  průsmycích, organizátor cykloturistických zájezdů Michal Třetina z Mělníka.  Jeho doménou byly alpské průsmyky a myslím, že se dlouho po něm nenajde cestovatel, který ho překoná. Jeho kniha, která tyto nejznámější průsmyky jedinečným  způsobem  popisuje, má po této tragické události poněkud  hořký název„Jak se jezdí do nebe“.


Michalova smrt mne s velkým  smutkem  provázela putováním po Portugalsku a Španělsku. V krásné přírodě, kterou vyhledával, v náročných terénech, které byly pro něho výzvou. Ačkoliv nás dělila dvě desetiletí a setkávali jsme se zřídka, věděli jsme o sobě, vzájemně se respektovali. Byli jsme prostě přátelé. Jeho průsmyky byly pro mne výzvou. Když jsem je projížděl, nebo o nich jen četl, měl jsem pocit, že jede Michal se mnou. S naprostou samozřejmostí  věděl  kdy a komu pomoci. I jeho zásluhou jsem vydal svůj první cestopis. Jeho cesty, články a kniha  nejsou  ukázkou  prestiže a okázalých výkonů, ale naopak se snažil, aby byly přínosem všem, kteří je četli i těm, kteří s ním jezdili a pro které je připravoval.


Nemohl jsem 17. října 2015 v Mělníce vynechat vzpomínkovou jízdu na Michala, která byla zároveň smutnou  tečkou za letošní cyklistickou sezónou.  Na jeho oblíbenou trasu z Mělníka na hrad Houska se dostavilo více než 80 jeho  kamarádů  z klubu MIKE, mnoho známých a přátel z okolí i ze vzdálených míst.

    Pan Pustina vítá účastníky vzpomínkové jízdy v Mělníce.


    Na nádvoří hradu Houska


Závěr :

Prosím vás, buďte jako cyklisté na cestách  opatrní, dodržujte dopravní předpisy, jezděte na vybavených, osvětlených kolech a předvídejte! Jste spolu s chodci nejvíce zranitelní a vystaveni největšímu  riziku při stále houstnoucí frekvenci na silnicích, neuvěřitelné agresivitě a bezohlednosti některých řidičů motorových vozidel. Statistiky o stoupajících smrtelných a těžkých úrazů chodců a cyklistů, jsou alarmující!. Využívejte proto, pokud je to jen  možné, jízdu po cyklotrasách a silnicích nižších tříd.

Prosím  i vás cyklisty, kteří jste zároveň řidiči motorových vozidel, buďte ostatním řidičům příkladem!
—————

Zpět